Stekkerloos Westeinde

Projectperiode 2016

In het project Stekkerloos werken beeldend kunstenaar Henk de Lange en theatervormgeefster Marieke Veenstra samen met bewoners van de wijk Westeinde aan duurzame innovaties. Op 11 november 2016 is tijdens het ‘Stekkerloos lichtjesfeest’ op inspirerende en creatieve wijze getoond welke oplossingen er op het gebied van duurzame energie allemaal mogelijk zijn.

Het initiatief voor een project rondom duurzame energie is afkomstig van de Energie Coöperatie Westeinde (ECW). De ECW wil haar zichtbaarheid in de wijk vergroten en meer, liefst jonge, leden aan zich binden. Een energie-neutrale wijk is het uiteindelijke doel.

Op zoek naar bewoners die mee willen doen aan het project presenteren Henk en Marieke zichzelf op meerdere momenten in de wijk. ‘Zo stonden we voor de Poiesz met flyers en een hele grote stekker om onze nek’, vertelt Marieke, ‘maar al snel kwamen we erachter dat het enthousiast maken van bewoners voor dit project erg moeizaam verliep. De wens om duurzame energie te bevorderen leefde nog niet zo sterk bij de bewoners’. Niet ontmoedigd gaan ze door met het promoten van het project. Zo zijn ze aanwezig tijdens het wijkfeest in juni, met hometrainers die stroom opwekken en een Stekkerloze caravan met allerlei ingenieuze duurzame oplossingen. In de periode daarna werken Henk en Marieke samen met bewoners uit de Rixtflat aan stekkerloze huisjes en objecten met als doel deze huisjes tentoon te stellen tijdens de presentatie van het project.

Eerdere ideeën voor een presentatie in de vorm van een groots Stekkerloos Festival hebben Henk en Marieke wegens praktische redenen en het aantal deelnemers laten varen. In plaats van een festival kiezen ze voor een Lichtjesfeest op 11 november. Met de keuze voor deze presentatievorm en datum zijn Henk en Marieke ook aan de slag gegaan op scholen in de wijk. In het kader van Sint Maarten geven ze workshops waarin ze samen met de kinderen duurzame lampions uit recyclemateriaal knutselen.

Het Lichtjesfeest is een sfeervol evenement op het Zorgplein in Westeinde met stekkerloze huisjes, een groot lichtgevend kunstobject dat wordt aangedreven door een fiets, het mobiele laboratorium de FryskLab bus en muzikale optredens. Hoogtepunt van de avond is de lampionnentocht van kinderen uit de wijk, een jaarlijks wijkevenement maar dit keer gekoppeld aan het Stekkerloos Lichtjesfeest.

‘Ik was behoorlijk zenuwachtig voorafgaand aan de optocht, omdat ik geen idee had hoeveel kinderen en ouders er mee zouden lopen, met 40 zou ik al heel blij zijn’, vertelt Marieke, ‘uiteindelijk liepen er maar liefst 100 kinderen en ouders mee!’

Wanneer de kinderen hun (duurzaam geknutselde) lampionnen in het kunstobject hangen, ontstaat er een prachtig lichtkunstwerk. Het plein vult zich met gezang wanneer zanger Sake Hijlkema samen met de kinderen het lied ‘Stekkerloos’ inzet. Na het lied halen de jonge eigenaars de lampionnen weer snel uit het kunstwerk, het is immers Sint Maarten en de route moet worden vervolgd. De gehoopte opkomst van andere wijkbewoners die een kijkje komen nemen blijft echter uit, waardoor het de rest van de avond relatief rustig is. De (stekkerloze) bands blijven enthousiast en spelen er geen noot minder om.

‘De lampionnenoptocht was met de hoge opkomst voor ons een groot succes, en ook al bleef het bezoek daarna wat uit, gezien het proces was dit voor ons het meest haalbare scenario qua presentatie moment’, aldus Henk en Marieke.

De aandacht voor duurzaamheid is met het Lichtjesfeest en de workshops in ieder geval bij de jongste generatie aangewakkerd. Zo is een energie-neutrale wijk een stapje dichterbij gebracht, met wellicht de jongste generatie als toekomstige voortrekkers.