Organisatie

De Reis is het community-art programma van Keunstwurk dat uitdagende ideeën en initiatieven uit de Friese samenleving helpt realiseren. De Reis was onderdeel van het hoofdprogramma van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Redactieraad
De redactieraad is de adviescommissie van De Reis en wordt vertegenwoordigd door afgevaardigden van Doarpswurk, Fries Sociaal Plan Bureau, Minerva Academie voor Popcultuur, NHL Docent Theater, Stenden Welzijn nieuwe stijl, Mast Kunsteducatie Hanze Hogeschool, D-Drive, Kunstkade, Tresoar, Tryater, LTO Noord, Europa Team 2018, Het Bolwerk, Mienskipscentrum Leppehiem en St. Toeristisch Netwerk de Friese Wouden.

Meer weten over de organisatie?Contact