Reis rondom de Centrale As

Uitgangspunt van dit project is De Reis naar Wad (2014), een locatievoorstelling voor bewoners en amateurkunstenaars. Er worden evenementen georganiseerd met de inwoners van de dorpen rondom de Centrale As die kenmerkend zijn voor de dorpen.

Hoe dan?
Deze evenementen gaan in op de actualiteit of historie, maar vooral op de uitzonderlijkheid van de omgeving. De dorpen die meedoen zijn Veenwouden, Zwaagwesteinde, Broeksterwoude, Damwoude, Dokkum, Nijega, Sumar, Garyp, Burgum, Hurdegaryp. Vanuit De Reis gaat een van de makers uit het opleidingstraject aan de slag in een van deze dorpen. 

 

Partner: Projectgroep De Centrale As