Energieneutrale wijken

Minder afval, meer bewustzijn; met cultuur als belangrijkste gereedschap. Dat is in een notendop de gedachte van Network of Sustainable Villages, in het Nederlands: energieneutrale wijken. Hoe kan De Reis, met een culturele blik, de energiecoöperaties helpen bij hun verduurzamingsplannen? Welke acties kunnen leiden tot vermindering van afvalproductie van bewoners? Hoe worden wijk- en dorpsbewoners zich meer bewust van het belang van afval scheiden en ook de hoeveelheid afval die ze achterlaten? Een campagne zoals ‘Ho! Niet in de Kliko!’ van het Netwerk Duurzame Dorpen mikt op een vermindering van 25 procent. 

Hoe dan?
De groep Us Kooperaasje vroeg aan De Reis of ze wil helpen om energiecoöperaties juist vanuit de culturele en kunstzinnige hoek een nieuwe, jonge, impuls te geven. Het eerste project vond plaats op lokaal niveau, in de Leeuwarder wijk Westeinde, dat vanuit het thema ‘energieneutrale wijk’ te werk ging. Het Netwerk Duurzame Dorpen organiseerde rond de actie ‘Ho! Niet in de Kliko!’ in enkele dorpen community-artprojecten over duurzame afvalscheiding.

Na de lokale en regionale projecten wil Netwerk Duurzame Dorpen in Finland het project Network of Sustainable Villages opzetten vanuit het Europese project SELF. Dit zijn pilots van lokale en overheidsinitiatieven die vooral gericht zijn op energie. De Reis kan een rol spelen in het zichtbaar maken van de lokale initiatieven en invloed uitoefenen op het bewustwordingsproces. 

Partners en betrokken organisaties: Netwerk Duurzame Dorpen, Us Kooperaasje, Häme Villages Association