Molke

In LAB Molke onderzochten theatermakers wat het afschaffen van het Europese melkquotum voor Nederlanders betekent. De makers staken de handen uit de mouwen en werkten mee op verschillende boerenbedrijven. Ze schoven ook aan bij een aandeelhoudersvergadering van een melkcoöperatie. Hun ervaringen werden gedeeld in theaterstukken die ze meteen op locatie speelden: in stallen, huiskamers, weilanden en zuivelfabrieken. Met in de zaal veel agrariërs en hun familieleden.

En verder:
Het quotum werd na dertig afgeschaft omdat de vraag naar zuivel, bijvoorbeeld uit een land als China, wereldwijd enorm toenam. Het besluit zorgde ervoor dat jonge boeren met hun bedrijf een kant moesten kiezen: moesten ze verbreden, verduurzamen, intensiveren of toch emigreren? Voor veel agrarische families was het erop of eronder. Naast de theatervoorstellingen werkten de makers aan nieuwe muzikale composities voor een projectkoor van amateurzangers. Het koor verklankt wat de boer niet zegt en vertolkt onuitgesproken emoties op een muzikale manier. 

Het project kwam dankzij de partners 5eKwartier, Agrarische Jongeren Friesland en LTO Noord tot stand.