LandschapsSymfonie 2017-2018

In samenwerking met de Vereniging Noardlike Fryske Wâlden en in aanloop naar het grootschalige evenement LandschapsSymfonie in 2019/2020 wordt een ‘proeve’ georganiseerd in 2018.

Noordoost Fryslân ondergaat grote veranderingen. Van exclusief agrarisch grondgebied naar publieke ruimte. Deze transitie en de verbinding tussen de mienskip en het land waarin we leven en werken wordt in de Landschapssymfonie verbeeld als een poëtische muzikale collage van het gebied en haar inwoners/bezoekers. Op deze wijze wil het project mensen verbinden met het landschap en de agrarische bedrijfsvoering en biodiversiteit zichtbaar maken in het kader van landschapspijn die door burgers wordt ervaren.

Motivatie

1. Ontstaansgeschiedenis agrarisch natuurbeheer 25 jaar geleden in Eastermar.
2. Hoge mate van kwaliteit van landschapselementen (biodiversiteit in landschap).
3. Cultureel actieve inwoners in het gebied in en rond Eastermar.

Meer weten? Lees de nieuwsberichten hieronder of bekijk de website van Noardlike Fryske Walden

Nieuws

Inspirerende brainstorm bij eerste bijeenkomst LandschapsSymfonie

Inspirerende brainstorm bij eerste bijeenkomst LandschapsSymfonie

Lees meer