Kleurryk Gobabis

Het theaterstuk Kleurryk Gobabis werkte de bijzondere samenwerking tussen een Afrikaanse en Friese gemeente verder uit. Gobabis is de Namibische zustergemeente van Smallingerland. Acteurs uit beide plaatsen speelden samen in een theatervoorstelling. De voorstelling werd tijdens Simmerdeis Festival in Drachten én in het theaterfestival van Gobabis opgevoerd. Kleurryk Gobabis werd in het kader van De Reis als een nieuwe familievoorstelling gespeeld, onder regie van de bekende Friese dramadocent en toneelrecensent Gooitsen Eenling. 

Hoe dan?
Het community art project maakte al langer deel uit van de samenwerking tussen Smallingerland en Gobabis. In de ‘Reis-variant’ draaide het stuk om vooroordelen, waarbij deze op lichte en soms zelfs vrolijke toon aan het publiek werden gepresenteerd. 

 

Partners: gemeente Smallingerland en de Namibische zustergemeente Gobabis, Festival Simmerdeis