Ik, Saskia

Ik, Saskia is een door buurtbewoners gespeelde theaterwandeling door de Saskiabuurt in Leeuwarden. Een voorstelling waarin de verhalen van de buurtbewoners centraal staan en waarbij de buurt (letterlijk) in het licht wordt gezet. Artistiek leider Jeanine Niemendal voelde zich direct aangetrokken door de schoonheid van de volkswoningen en de smalle straatjes in deze compacte buurt.

Hoe dan?
Om de maatschappelijke kant van het project te onderzoeken gaat Jeanine in gesprek met bewoners. Daaruit komt dat er weinig sprake is van contact tussen de bewoners. Die vaak alleenstaand en in de leeftijd 20-35 jaar of 65-plus zijn. Deze twee groepen hebben elk een ander soort relatie met de buurt, de jongeren beschouwen het als tussenstation terwijl de ouderen er al lang wonen en veel sterker verbonden zijn met de plek.

De scènes voor de theaterwandeling zijn grotendeels geregisseerd door de studenten van de theateropleiding, met sturing en coaching van Jeanine. De buurtbewoners spelen in de scènes en leveren input, gevormd door hun persoonlijke verhalen en verhalen uit de buurt. De straatjes zijn sfeervol verlicht en wanneer de schemering invalt is de theatrale sfeer in het karakteristieke buurtje compleet. Het buurthuis zit na afloop stampvol. Buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek, wisselen ervaringen uit en genieten van een drankje en door buurtbewoners zelf gemaakte hapjes. Een passende afsluiting, of zoals een bezoeker het verwoordt: ‘de Saskiabuurt is op een unieke manier onder de aandacht gebracht, boven verwachting en voor herhaling vatbaar!’