Hebeca Jistrum

HEBECA is een meeslepend openluchtspektakel aan de oever van het Bergumermeer. Een grootschalig community-artproject. Samen met 950 dorpsbewoners uit Jistrum die werken met topacteurs als Peter Tuinman, het nationaal kampioen Fanfare-orkest Joost Wiersma (uit Jistrum), Friese paarden en hun menners (uit Jistrum), natuurbeheerders van Staatsbosbeheer, boeren uit de omgeving en artistiek leider en regisseur Dirk Bruinsma.

Het project heeft een lang voorbereidingstraject gehad rondom het thema gemeenschapsenergie.

Hoe dan?
De activiteiten zijn gestart op 10 september 2011. Een dag voor bewoners van Jistrum, uit alle lagen van de bevolking. Een dag die in het teken stond van samen zijn, samen praten en samen ontdekken. Wat is de kracht van een kleine gemeenschap? Vanaf die dag zijn er meerdere activiteiten georganiseerd in de aanloop naar de grote voorstelling HEBECA. Een HEBECA Sint Maarten tocht, een HEBECA nieuwjaarsstunt met de jongeren van het dorp, een fotowedstrijd op de basisscholen, spannende activiteiten rond het thema ‘vlas’, waaronder een doe-excursie in het vlasmuseum in Ee, een vlastocht in het natuurgebied van de voorstelling en een vlas-zaaiwedstrijd in het dorp. HEBECA is een feest voor alle zintuigen geworden, zowel voor de deelnemers als voor het publiek!