Door de kloof

Theatermaker Janneke de Haan en Geartsje Postma van Haring & Hummus overbruggen de kloof tussen vluchtelingen en hun Nederlandse buren. De kloof, in dit geval het niemandsland tussen het AZC en Sint Annaparochie, wordt op symbolische wijze gedicht met een theatertocht die langs verschillende scenes vanaf het AZC naar het dorp loopt. De scènes zijn gespeeld door AZC-bewoners en inwoners van St. Annaparochie in het voorjaar van 2016.

En verder:
‘Er moest een deelnemer uit het AZC een overplaatsing maken naar een andere plek. We hebben gezorgd dat hij een paar dagen langer mocht blijven, maar toen hij afscheid nam ging dat gepaard met veel emoties. Van de mensen in het AZC én de bewoners van het dorp.’

Janneke geeft aan dat een overplaatsing als deze aan de orde van de dag is, maar dat veel mensen zich dat hiervoor nooit habben gerealiseerd. Dat dit nu de lokale bewoners zo raakte vond ze heel indrukwekkend. De sociaal-maatschappelijke doelstellingen hebben ze dan ook ruim waargemaakt. ‘Maar’, zo geeft Janneke aan, ‘dat is ook mede doordat we de artistieke doelstellingen in de loop van het proces hebben bijgesteld en minder vast hebben gehouden aan de vooraf gestelde kaders.’ Zo ontstond de ruimte die nodig was voor het behalen van de sociale doelen.