Het dodopad in Haskerdijken

Projectperiode: 2011

Haskerdijken/Nieuwebrug ligt stijf ingeklemd tussen het kanaal, de spoorlijn en de snelweg. Een rondje lopen was daardoor onmogelijk. De bewoners konden alleen langs de weg heen en weer lopen. Bij de aanleg van de snelweg is er een klein bos geplaatst tussen het dorp en de snelweg. Met dit bos werd tot nu toe niets gedaan omdat het daarvoor veel te drassig was. Het plan ontstond om een wandelpad in dit bos aan te leggen. Pieter Stellingwerf en Kees Botma van BUOG, de makers, hebben er een historische lading aan gegeven door een verbinding te maken met de geschiedenis van Dodo van Haske. Het pad is zo aangelegd dat in vogelvlucht het woord ‘Dodo’ te lezen is.

Pieter en Kees zijn gevraagd om één van de eerste Reis-projecten in Fryslân op zich te nemen. Ze zijn volledig blanco het project aangegaan en kozen niet voor een dorp van het lijstje. Ze wilden graag een project doen in Haskerdijken/ Nieuwebrug. Deze dorpen waren veel in het nieuws omdat zij vanwege de gemeentelijke herindeling tot een nieuwe gemeente gaan toebehoren. Dit heeft geleid tot veel rumoer in het dorp.

BUOG wilde het dorp niet een eigen idee opleggen, maar echt kijken naar de behoeftes van de bewoners. Om erachter te komen wat er speelde in het dorp schoven zij aan bij de gemeentelijke voorlichtingsavond over de herindeling. Daar was de onrust voelbaar. Er heerste een hoop wantrouwen in het dorp door niet nagekomen beloftes. BUOG wilde graag positieve energie in het dorp terug brengen. De negatieve sfeer ombuigen naar nieuwe paden en gezamenlijkheid bevorderen.

Het resultaat

Tot nu toe was het bos niet toegankelijk. Nu hoort het bij het dorp en heeft het een stukje historie gekregen. Het uiteindelijke doel van BUOG en De Reis was een pad dat letterlijk verbindt. Een verbinding met de historische context, de kapel buiten met het dorp en de bewoners van het dorp onderling.

“Je merkt een grote verandering in het dorp. Er is veel positieve energie omdat er iets gezamenlijk gedaan is voor het dorp met een blijvend resultaat. Dat is een geweldige uitkomst van het project. aldus Kees”

Weten hoe het hele proces is verlopen download hier het boekje over dit bijzondere project.

Impressie: