Artikel FD | WereldBurgumer Emmie Soepboer

Het Friesch Dagblad geeft iedere week een gezicht aan een van de initiatiefnemers van de LF2018 projecten. Deze week mocht Emmie Soepboer vertellen over WereldBurgumers.

Emmie Soepboer is in het dagelijks leven massagetherapeut en maakt deel uit van de kerngroep van het project WereldBurgumer. Ze is verantwoordelijk voor de wandelroute waarmee een tweeënhalve meter hoge, houten wereldbol naar Leeuwarden wordt gebracht.

Artikel FD ‘Burgumers leveren twee wereldbollen af