Kick-Off project H-OOR

Het was volle bak in café De Backstage op 18 mei bij de kick-off van project H-oor. Een feestelijke avond voor doven, slechthorenden en horenden. Het gedicht Stille Snie vormde de opening, tussen het publiek werd het gedicht voorgedragen. Daarna volgde een bijzondere interpretatie van dit gedicht door een rapper en een muzikale doventolk.

Het comedy duo The Deaf Twins sloot de avond af met een komische noot: sketches in gebarentaal! Voor alle horenden in de zaal werden de grappen live vertaald naar gesproken woord.

Het was een avond waarin iedereen in elkaars schoenen stond en kennismaakte met elkaars wereld: horend of slechthorend.