Blog Maayke Meijering over de Game Hall in Heechterp Schieringen

Wat doe je als er in je wijk geen plek is voor kinderen om samen te komen, te chillen, te gamen, te kletsen, te spelen of te tutten? Daar weet de Kinderwijkraad van de Leeuwardse wijk Heechterp-Schieringen het antwoord wel op. Dan maak je toch zelf zo’n plek!

 

Aan het begin van elk schooljaar krijgen bovenbouwleerlingen uit groep 6, 7 en 8 van obs De Plataanschool en IKC Franciscus lessen in democratie. Ze leren over actief burgerschap en hoe ze samen kunnen werken om dingen te veranderen in de wijk. Ze leren overleggen, debatteren, plannen maken en presenteren. De ideeën die daaruit voortkomen, worden door een groep vertegenwoordigers – de Kinderwijkraad – gedurende het schooljaar uitgevoerd. De Raad komt elke week samen om aan de plannen te werken.

Buurthuis voor kinderen
Eén idee kwam in de afgelopen jaren steeds weer terug, maar het lukte niet om de nodige stappen te zetten om het daadwerkelijk uit te voeren. Al in schooljaar 2014-2015 wilden de kinderen een Game Hall realiseren in de wijk, een soort buurthuis voor kinderen. Chivayno (11 jaar) legt het uit: “Voor kinderen in de wijk die geen Wii of Playstation hebben, zodat ze kunnen spelen en andere kinderen kunnen leren kennen. Dat is goed voor hen, maar ook goed voor de wijk!” In de afgelopen jaren is overlegd met de gemeente over het gebruik van een leegstaand pand, maar die oplossing bleek onuitvoerbaar. Vorig jaar stelde directeur Joop Boomsma van de Plataanschool een leeg lokaal beschikbaar. Dat bleek de doorbraak om het idee van de Game Hall eindelijk praktisch uit te kunnen gaan voeren. Niet alle kinderen van de Kinderwijkraad zitten op die school (zoals Myrke en Elsa), maar ook zij hielpen mee. De Game Hall is namelijk voor álle kinderen uit de wijk.

Creërend leren
Voor praktische begeleiding bij de uitvoering en financiering werd De Reis van Keunstwurk ingeschakeld. Het Mienskipsfonds van de gemeente Leeuwarden leverde ook een financiële bijdrage. In oktober 2017 werd er tijdens een Dwarskijkersdebat van Keunstwurk gesproken over de mogelijkheden van kinderen en jongeren om op een creatieve manier invloed uit te oefenen op hun eigen omgeving. Vanuit dat idee van leren, ontwerpen en maken aan de hand van relevante lokale vraagstukken, ontstonden verschillende projecten, zoals Impact door Connectie op het Dockinga College in Ferwert. De methodiek van ‘creërend leren in je eigen leefomgeving’ wordt door CAL-XL toegepast in Rotterdam, Tilburg, Arnhem en Amsterdam-West. Het Game Hall-project op de Plataanschool is ook opgepakt vanaf die Dwarskijkersbijeenkomst.

Het lege doek
Kunstenares Lisette Bokma, die al ervaring had met dergelijke projecten, werd aangetrokken om de kinderen te begeleiden in de creatieve kant van het ontwerpen van de Game Hall. Haar grootste uitdaging? De kinderen stimuleren om écht groot en out of the box te denken, hen te ondersteunen in het creatieve proces. Als alles kan, hoe zou de Game Hall er dan uitzien? Eén van de originele oplossingen is de enorme kastenwand, een samengestelde Megakast om alles in op te bergen. “Lisette bracht ons op dat idee”, aldus de Kinderwijkraad. Het lokaal was een spreekwoordelijk leeg doek en zij mochten helemaal zelf bepalen hoe ze dat doek gingen beschilderen. Het resultaat is een speelse en praktische ruimte, vol kleuren en mogelijkheden. Wat de naam ook zegt, je kan veel meer doen in de Game Hall, dan alleen gamen. Zo is er een Chillhoek (voor rondhangen, kletsen, tv kijken), Studentenhoek (voor huiswerk, lezen en spelletjes spelen), Make-Uphoek (voor tutten en make-uppen) én natuurlijk de Gamehoek en Megakast.

“Ik ga er gewoon een reis van maken”
Voor de kunstenaar was het fijn dat De Reis én de Plataanschool haar en de kinderen helemaal vrij liet. De Reis zorgde voor de concrete stappen en hulp, was het vliegwiel en gaf de nodige input. Dit was een heel concreet project, anders dan veel community art-projecten, waarbij in het begin niet duidelijk is wat eruit gaat komen. In het geval van de Game Hall hadden de kinderen van de Kinderwijkraad al een vastomlijnd doel: die gezellige ontmoetingsplek in hun wijk creëren. De grote lijnen stonden op papier, de invulling nog niet. Daarin speelden De Reis en Lisette Bokma een cruciale rol. Aan het eind van het project neemt ze mee dat ze vertrouwen kan hebben in het project, de kinderen en zichzelf. Soms is het fijn om gewoon aan de slag te gaan en te ontdekken waar je uitkomt, zonder te veel na te denken. “Ik ga er gewoon een reis van maken.”

Tijd, liefde en passie
Vanaf december 2017 gingen de kinderen écht aan de slag. Samen brainstormden ze, maakten moodboards en ontwerpen, stelden regels op, tekenden plattegronden en staken de handen uit de mouwen. Ze kregen hulp van ouders, meesters en juffen, de directeur, medewerkers van Keunstwurk, klussers tijdens NLDoet en leden van Rotary Leeuwarden, maar uiteindelijk is de nieuwe Game Hall écht van de kinderen uit de wijk Heechterp-Schieringen. Dat ontwerpproces was nog een hele klus, maar het resultaat mag er zijn. Nisrine (10 jaar, bijna 11) is supertrots: “We hebben het verdiend, want we hebben hard gewerkt. We hebben geen ruzie gemaakt en goed samengewerkt. Daarom is het zo goed gelukt! We waren het eigenlijk altijd wel met elkaar eens.” Dat vindt Chivayno ook. De hele groep heeft er “heel veel tijd en liefde in gestoken. Liefde en passie.” Hij is tevreden als er mensen komen, dan heeft hun werk écht iets betekend. “Ik voel echte trots en blijheid. We hebben jarenlang naar iets verlangd dat nu echt is geworden!” Chivayno ontdekte dat hij zonder dat hij het wist eigenlijk heel goed is in klussen. En als je dingen aan je hoofd hebt, geeft het ook een fijne afleiding. Nisrine heeft vooral gemerkt dat ze goed is in samenwerken, dat stond daarna ook op haar rapport!

Brief voor de Koning
Met het eerste feestje op 13 juli werd stilgestaan bij de prestatie van de Kinderwijkraad. Er was muziek, lekker eten en een echt openingsoptreden. Daarna vertelden de kinderen alles over de Game Hall. Eén beoogde bezoeker ontbrak: de Kinderwijkraad schreef een brief aan Koning Willem-Alexander, om te vragen of hij de Game Hall wilde openen. De Raad kreeg een brief terug: de Koning heeft een volle agenda en kan helaas niet komen. De kinderen begrijpen het wel, Koning zijn is een drukke baan. Na de zomervakantie gaat de Game Hall echt open. Dat wordt gevierd met nóg een feestje voor de buurtkinderen. Vanaf dan kunnen zij drie middagen per week, na schooltijd, in de Game Hall terecht. Ouders en vrijwilligers houden toezicht, samen met de kinderen van de Kinderwijkraad. Het is de bedoeling dat de Game Hall nog een héle tijd open blijft voor de kinderen uit de wijk.

Na de zomer start ook weer een nieuwe Kinderwijkraad. Sommige kinderen van dit jaar zullen erbij blijven, maar er zijn ook nieuwe gezichten en er is taart. Nisrine en Chivayno willen best nog een jaar meedoen. Waar ze volgend jaar aan gaan werken? Chivayno weet het wel. Hij zou wel wat meer evenementen met muziek willen zien in de wijk. “Met een flashmob, ofzo.” Het is wel duidelijk, de Kinderwijkraad van Heechterp-Schieringen doet er alles aan om de wijk gezellig en bruisend te maken en te houden! De Game Hall is daar een prachtig onderdeel van.