Borderline Offensive ontwikkelt 3 prototypes

Afgelopen weekend was de game jam van het Reis-project Borderline Offensive. Vijftien ontwerpers en kunstenaars hebben, i.s.m Grendel Games, 48 uur in teams gewerkt aan games over polarisatie in de samenleving met als hoofdthema vluchtelingen. Na een intensief weekend van onderzoeken, ontwikkelen, maken en testen zijn er drie prototypes ontwikkeld.

Op zondagmiddag, aan het eind van de game jam, zijn deze gepresenteerd aan een expert panel onder leiding van Sikko Cleveringa. Het panel: Tim Laning, directeur van Grendel-Games,  Anke Coumans, lector Art in Context van Minerva en George Weiss, directeur van La Benevolencija. Het panel was zeer lovend over de kwaliteit en de potentie van de prototypes.

Game 1

Het eerste spel gaat over de reis van vluchtelingen van Syrië naar ‘fort’ Europa. De spelers krijgen veel informatie over de feitelijke hordes die genomen moeten worden maar ervaren bovenal spelenderwijs dat ‘de vluchteling’ niet bestaat en dat het om volwaardige burgers gaat met ieder zijn/haar eigen eigenschappen, mogelijkheden en beperkingen. Je ervaart hoe ongewis en noodlottig de weg naar veilige oorden in werkelijkheid is. Er zijn maar weinig spelers die de eindstreep halen.

Game 2

Het tweede prototype is meer een installatie dan een spel waarin je op zeer intense wijze ervaart in welke media storm je dagelijks zit en hoezeer bijzaken afleiden van de feitelijke vraagstukken. Niet alleen Merkel en Wilders passeren maar ook indringende beelden van vluchtelingen die gekneveld en vernederd worden door burgermilities aan de grens van Bulgarije. Je wordt verzocht te beslissen wie door mag en wie terug moet op basis van intake formulieren. Tot slot wordt de speler zelf gevraagd waar het volgens hem over zou moeten gaan. Dat wordt gefilmd en wordt onderdeel van de installatie. Vooral die laatste stap kreeg een hoge waardering van het panel.

Game 3

Het derde prototype is wel weer echt een game. Twee spelers proberen in de rol van tegenstander en voorstander van een coulant met actiekaarten de publieke opinie en de politiek te beïnvloeden. Je keuzes en dobbelstenen bepalen hoe succesvol je daarin bent. Wie na vijf beurten de meeste vluchtelingen heeft geaccepteerd of juist heeft buitengesloten is de winnaar. Spelenderwijs ervaar je de waanzin van deze ‘strijd’ en is de kans groot dat beide type spelers zich realiseren dat een dialoog tussen de twee kampen over een wezenlijke oplossing zo gek nog niet is.

En nu?

De komende tijd zal onderzocht en besloten worden of en hoe deze ontwerpen verder ontwikkeld kunnen worden. Ze moeten daarbij concurreren met een groot aantal andere voorstellen die voort gaan komen uit de internationale pool van 20 kunstenaars die binnen Borderline Offensive actief zijn. Gezien de kwaliteit van de voorstellen en de reacties van het panel mogen we echter wel verwachten dat we hier wat van terug gaan zien in de laatste week van Leeuwarden-Fryslân 2018 in november. De verder uitgewerkte voorstellen krijgen dan hun première voordat ze internationaal on tour en/of online gaan in 2019 en 2020.