Dwarskijkers | SERIE DEBATTEN OP HET SNIJVLAK KUNST, CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ

Keunstwurk organiseert, in overleg met onder andere De Reis, LF2018, de Provincie Fryslân en De Moanne, een serie debatten op het snijvlak van kunst, cultuur en maatschappij. Deze debatten zullen op de woensdagavonden plaatsvinden, deels samen met ‘Dwarskijkers’-lezingen in het kader van De Reis.

In 2018 vindt Dwarskijkers nog plaats op:

Donderdag 7 juni 2018 – Community art dialogen (Engelstalig)

Over het belang van kunst als vliegwiel voor maatschappelijke verandering

Keunstwurk i.s.m. Platform Community Art Brabant en Tandem / European Cultural Foundation
Tijd: 19.30 – 21.30 uur, met als optie vooraf eten van 18.00 tot 19.00 uur
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden

Sociaalartistieke praktijken kunnen veel betekenen voor het lokaal bestuur en maatschappelijke organisaties. In de praktijk komt het gesprek daarover vaak maar moeizaam op gang. Hoe kan dat beter? Een dwarskijkerseditie met concrete voorbeelden vanuit het programma DE REIS (LF2018) en gesprekken met wetenschappers en lokaal bestuurders. Inhoudelijke bijdragen van o.a. Marleen van de Haar (PON Noord-Brabant) en Nathalie Beekman (Lectoraat Image in Context, Groningen)

Woensdag 10 oktober 2018 – Voorbij de legacy (agenda 2058)

Over de (verre) toekomst en robotisering van de samenleving.