Methodiek culturele interventie De Reis

De Reis is in 2011 begonnen als een experiment om te onderzoeken welke werkwijze geschikt is voor het uitvoeren van een culturele interventie van onderop: een vorm van community art waarbij een artistiek leider locatie-gebonden maatschappelijke kwesties aanpakt met een gemeenschap. Om deze ervaringen te delen en zichtbaar te maken, is in opdracht van De Reis in 2013 de werkwijze vastgelegd in een methodiek. Hiervoor is een literatuuronderzoek en een kwalitatief veldonderzoek uitgevoerd. Het uiteindelijke resultaat biedt handvatten voor artistiek leiders om zelf een culturele interventie uit te voeren op basis van de werkwijze van De Reis.

Allereerst is de onderzoeksmethode beschreven. Daarna volgt een hoofdstuk over community art en de beoogde effecten hiervan. Het tweede hoofdstuk geeft een korte toelichting op de visie, doelstelling en werkwijze van De Reis en de uitgevoerde projecten. Daarna volgt de methodiek waarin de werkwijze beschreven wordt op basis van de verschillende fases van een De Reis-project.